Onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid: acties ondernemen die gebaseerd zijn op eigen vakkennis en overtuigingen en niet op een verlangen om anderen een plezier te doen of te gehoorzamen.

Praktijkvoorbeelden onafhankelijkheid

  • Weet zichzelf terzake deskundig.
  • Handhaaft originele of riskante ideeën waarvan anderen nog overtuigd moeten worden.
  • Maakt bij meningsverschil eigen koers en positie duidelijk.
  • Gaat zakelijk meningsverschil met klant of superieur niet uit de weg.
  • Wijkt niet bij stevige druk.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?