Leervermogen

Leervermogen: nieuwe informatie in zich opnemen en deze effectief toepassen.

Praktijkvoorbeelden leervermogen:

  • Trekt lering uit eigen ervaringen.
  • Zoekt informatie die in de werksituatie toepasbaar is.
  • Probeert door vragen of verder onderzoek achter diepere oorzaken van problemen of successen te komen.
  • Heeft een plan voor eigen verdere ontwikkeling.
  • Vraagt feedback, wil een oordeel van anderen over het eigen functioneren en stelt het functioneren bij.
  • Past het geleerde in cursussen of trainingen vlot toe.
  • Zoekt naar nieuwe kennis en technieken in het eigen vakgebied.
  • Heeft eigen netwerken en eigen methoden ontwikkeld om aan bruikbare informatie te komen.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?