SMART-Leerdoelen: Een complete gids

Samenvatting Artikel

Een leerdoel nét zo smart als jij

Elke ambitieuze student of professional streeft voortdurend naar groei en ontwikkeling. Een krachtig instrument dat helpt om deze groei op een georganiseerde manier te bereiken, zijn de SMART-leerdoelen. Door te leren hoe je ze op een effectieve manier formuleert en toepast, kun je je doelen behalen en je persoonlijke en professionele groei versnellen. In dit blogartikel nemen we een duik in de wereld van SMART-leerdoelen, met voorbeelden en tips over hoe je ze kunt toepassen in HBO.

Wat zijn SMART-leerdoelen?

SMART is een acroniem dat staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Deze criteria vormen een gestructureerde aanpak voor het formuleren van doelstellingen, zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven. Het doel van het toepassen van de SMART-methode is om je leerdoelen helder, begrijpelijk en haalbaar te maken.

 • Specifiek: Je doel moet duidelijk en specifiek zijn. In plaats van te zeggen “Ik wil beter worden in programmeren”, kun je zeggen “Ik wil JavaScript leren om webapplicaties te kunnen ontwikkelen”.
 • Meetbaar: Je moet je voortgang kunnen meten. Een voorbeeld van een meetbaar doel zou zijn “Ik wil binnen 3 maanden na het starten van mijn JavaScript-cursus een volledige webapplicatie bouwen”.
 • Acceptabel: Het doel moet relevant en zinvol voor je zijn. Als je geen interesse hebt in webontwikkeling, dan is het leren van JavaScript misschien niet het juiste doel voor jou.
 • Realistisch: Het doel moet haalbaar zijn, gezien je huidige vaardigheden en middelen. Zonder enige ervaring in programmeren is het misschien niet realistisch om binnen een maand een complexe webapplicatie te bouwen.
 • Tijdgebonden: Je doel moet een deadline of tijdsbestek hebben. Dit helpt om urgentie en motivatie te creëren.

Het formuleren van SMART-leerdoelen

Het formuleren van SMART-leerdoelen vereist een helder begrip van wat je wilt bereiken en het stellen van concrete stappen om daar te komen. Hier is een eenvoudig stappenplan:

 1. Bepaal je doel: Begin met een algemeen idee van wat je wilt bereiken. Dit kan bijvoorbeeld zijn “Ik wil beter worden in programmeren”.
 2. Maak het specifiek: Vervolgens verfijn je dit idee om het specifieker te maken. Je zou kunnen zeggen “Ik wil leren programmeren in JavaScript om webapplicaties te kunnen ontwikkelen”.
 3. Maak het meetbaar: Bepaal hoe je je voortgang kunt meten. Je zou kunnen besluiten “Ik wil in staat zijn om een volledige webapplicatie te bouwen met behulp van JavaScript”.
 4. Zorg ervoor dat het acceptabel is: Zorg ervoor dat je doel relevant enzinnig voor je is. Stel jezelf de vraag, “Is het ontwikkelen van webapplicaties in JavaScript iets waar ik gepassioneerd over ben en dat mij zal helpen in mijn carrière of studies?”
 5. Maak het realistisch: Beoordeel of je doel haalbaar is gezien je huidige vaardigheden en middelen. Je zou kunnen overwegen, “Gezien mijn huidige kennis van programmeren en de tijd die ik beschikbaar heb om te studeren, is het dan realistisch om binnen drie maanden een webapplicatie te bouwen?”
 6. Stel een tijdlijn op: Ten slotte, geef jezelf een deadline om je doel te bereiken. Bijvoorbeeld, “Ik wil binnen drie maanden na het starten van mijn JavaScript-cursus een volledige webapplicatie kunnen bouwen”.

SMART-leerdoelen in HBO

In HBO, waar de nadruk ligt op zelfgestuurd leren, zijn SMART-leerdoelen bijzonder nuttig. Ze helpen studenten om hun leerproces te structureren en om de nodige vaardigheden en kennis op een gerichte manier te verwerven.

Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van SMART-leerdoelen voor HBO-studenten:

 • Bedrijfskunde: “Ik wil mijn begrip van bedrijfsstrategieën verbeteren door het lezen van ten minste twee strategische managementboeken per semester en het maken van gedetailleerde aantekeningen die ik voor mijn examens kan herzien.”
 • Verpleegkunde: “Ik wil binnen dit studiejaar mijn vaardigheden in patiëntenzorg verbeteren door 100 uur stage te lopen op de kinderafdeling van het plaatselijke ziekenhuis.”
 • Communicatie: “Ik wil mijn openbare spreekvaardigheid verbeteren door me aan te melden voor de debatclub en minstens een keer per maand in het openbaar te spreken.”

Het formuleren van SMART-leerdoelen helpt HBO-studenten hun studies op een georganiseerde en gerichte manier aan te pakken. Het draagt bij aan de zelfregulering van het leerproces, vergemakkelijkt de tracking van de voortgang en verhoogt de motivatie.

Samenvattend

Of je nu een student bent die streeft naar academische excellentie, of een professional die wil groeien in je carrière, het formuleren van SMART-leerdoelen kan een krachtig hulpmiddel zijn om je te helpen je doelen te bereiken. Door specifieke, meetbare, acceptabele, realistische en tijdgebonden doelen te stellen, kun je je leerproces structureren en je voortgang gemakkelijker meten. Dit verhoogt niet alleen je kans op succes, maar kan ook je zelfvertrouwen en motivatie vergroten.

Ontwikkel jezelf

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.