Het SKAR-model – het definiëren en ontwikkelen van competenties

Samenvatting Artikel
Privé versus Zakelijk

Werken aan jezelf is altijd goed

Het effectief ontwikkelen van competenties, of het nu in een professionele of persoonlijke context is, vereist begrip en inzet. Een model dat bijzonder nuttig is in dit proces is het SKAR-model. SKAR staat voor Situatie, Kennis, Activiteiten en Resultaat. Dit model helpt om competenties te definiëren en meetbaar te maken. Dit is cruciaal voor zowel persoonlijke als professionele groei.

Wat is het SKAR-model?

Het SKAR-model is een instrument dat wordt gebruikt om competenties op een gestructureerde manier te definiëren. Elk van de vier elementen draagt bij aan een volledig begrip van een specifieke competentie.

  • Situatie: Dit verwijst naar de omstandigheden waarin de competentie wordt toegepast. Een goed begrip van de situatie is cruciaal om te bepalen welke competenties vereist zijn.
  • Kennis: Dit element gaat over de kennis die nodig is om de taak of het werk te volbrengen. Kennis kan theoretisch of praktisch zijn, afhankelijk van de situatie.
  • Activiteiten: Dit element gaat over de specifieke taken of acties die worden uitgevoerd. Dit zijn de meetbare en zichtbare acties die aantonen dat iemand de competentie bezit.
  • Resultaat: Dit element gaat over de uitkomst of het resultaat van de uitgevoerde activiteiten. Het laat zien wat de impact of waarde is van de competentie.

Het gebruik van het SKAR-model

Het SKAR-model wordt op verschillende manieren toegepast. Afhankelijk van de situatie en de doelstellingen. Hier zijn enkele manieren waarop het kan worden gebruikt:

  • Beoordeling van competenties: Het SKAR-model gebruikt men om een objectieve beoordeling van competenties te maken. Door elk element in detail te bekijken, kan er een nauwkeurig beeld worden verkregen van iemands competenties. Dit kan waardevol zijn bij het aannemen van nieuwe medewerkers, bij het beoordelen van de prestaties van huidige medewerkers, of bij het plannen van professionele ontwikkeling.
  • Ontwikkeling van competenties: Het SKAR-model kan ook worden gebruikt om competenties te ontwikkelen. Door de situatie, de vereiste kennis, de te ondernemen activiteiten en het verwachte resultaat te definiëren, kunnen individuen en organisaties een duidelijk plan opstellen voor het verbeteren van competenties.

Samenvattend

Competenties spelen een cruciale rol in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het SKAR-model is een krachtig hulpmiddel om deze competenties te definiëren en te ontwikkelen. Door de situatie, kennis, activiteiten en resultaten te analyseren, kan iedereen, ongeacht zijn of haar rol of branche, een beter begrip krijgen van hun competenties en een plan opstellen om deze verder te ontwikkelen. Onthoud dat de ontwikkeling van competenties een voortdurend proces is en dat het gebruik van tools zoals het SKAR-model kan bijdragen aan voortdurende groei en verbetering.

Competenties

Meer weten over competenties? Bekijk hier de complete lijst van competenties.

Ontwikkel jezelf

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.