DISC versus MBTI: Een Vergelijkende Analyse van Persoonlijkheidstests

Samenvatting Artikel
DISC versus MBTI

De DISC en de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) zijn twee van de meest populaire persoonlijkheidstests die vandaag de dag in het bedrijfsleven worden gebruikt. Beide hebben als doel om individuen en teams beter te begrijpen. Ze benaderen dit echter op verschillende manieren en met verschillende accenten. Laten we deze twee modellen onder de loep nemen en zien wat ze uniek maakt.

Wat is DISC?

De DISC is een gedragsbeoordelingstool die gebaseerd is op de theorieën van psycholoog William Moulton Marston. De test categoriseert gedrag in vier verschillende typen: Dominantie (D), Invloed (I), Stabiliteit (S) en Consciëntieusheid (C). In tegenstelling tot de MBTI, die zich richt op hoe individuen de wereld waarnemen en beslissingen nemen, focust DISC zich voornamelijk op voorspelbare gedragspatronen en stijlen.

Wat is MBTI?

Zoals eerder besproken, is de MBTI een persoonlijkheidstest die individuen indeelt in 16 verschillende types op basis van vier dichotomieën. Het gaat hierom: Extraversion/Introversion, Sensing/Intuition, Thinking/Feeling en Judging/Perceiving. De focus van de MBTI ligt meer op de psychologische voorkeuren en hoe individuen informatie verwerken en beslissingen nemen.

Belangrijkste verschillen tussen DISC en MBTI

  1. Functie en Toepassing: Hoewel beide tests worden gebruikt om individuen en teams te begrijpen, hebben ze verschillende accenten. DISC wordt vaker gebruikt voor teambuilding, conflictbeheer en leiderschapsontwikkeling, terwijl MBTI vaak wordt ingezet voor loopbaanplanning, persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van communicatiestijlen.
  2. Aantal Types: DISC identificeert vier basale gedragsstijlen en combinaties daarvan, terwijl MBTI zestien unieke persoonlijkheidstypen definieert.
  3. Testfocus: DISC is gedragsgericht en meet hoe mensen zich doorgaans gedragen in een bepaalde omgeving of situatie. MBTI is cognitief georiënteerd en meet hoe mensen de wereld waarnemen en op basis daarvan beslissingen nemen.
  4. Stabiliteit van resultaten: DISC-resultaten kunnen in de loop van de tijd veranderen, afhankelijk van de omgeving of de situatie. MBTI-typen worden daarentegen beschouwd als relatief stabiel gedurende het leven van een individu.

Het is belangrijk te benadrukken dat beide tests waardevol zijn en unieke inzichten bieden. De keuze tussen DISC en MBTI zal vooral afhangen van de specifieke behoeften en doelen van de organisatie of het individu. Het gebruik van beide tests samen kan een nog rijker en diepgaander begrip van individuen en teams opleveren. Maar zoals altijd bij dit soort instrumenten, moeten de resultaten zorgvuldig worden geïnterpreteerd en gebruikt.

Beide instrumenten zijn bedoeld om te helpen bij het bevorderen van zelfbewustzijn en het begrijpen van anderen. Het gaat hier niet om mensen in starre categorieën te plaatsen. Het is ook belangrijk om rekening te houden met andere relevante factoren zoals vaardigheden, ervaring en passie bij het nemen van beslissingen over werving, teamvorming en leiderschapsontwikkeling. Kortom, zowel de DISC als de MBTI kunnen waardevolle instrumenten zijn in het arsenaal van elke HR-professional, manager of individu, mits ze op een verantwoorde en doordachte manier worden gebruikt.

Ontwikkel jezelf

De ideale klant zoeken

Het vinden van je ideale klant is als het vinden van een schat - het vergt geduld, strategie en een goed plan van aanpak. Of je nu een startende ondernemer bent of een gevestigd bedrijf runt, het kennen en begrijpen van je doelgroep is van cruciaal belang voor succes.

Competenties voorbeelden

Sta je op het punt om te solliciteren of ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Check competenties voorbeelden!

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).