Visie

Praktijkvoorbeelden visie:

  • Herkent in gebeurtenissen patronen, ziet verbanden en vooral ook verschillen tussen wat er op dit moment gebeurt en situaties die zich al eerder hebben voorgedaan.
  • Wijst op volstrekt nieuwe problemen en nieuwe situaties die voor anderen nog niet zo duidelijk zijn.
  • Legt meer het accent bij de toekomstige mogelijkheden dan bij de problemen van vandaag.
  • Werkt aan doelen en plannen op langere termijn, ten minste over enkele jaren.
  • Komt met aantrekkelijke en praktische strategische voorstellen.
  • Relativeert, schat de waarde van ervaringskennis kritisch in.
  • Neemt afstand van dagelijkse problematiek, geeft de grote lijnen aan.
  • Stemt plannen af op veranderingen en vernieuwingen, met name ook buiten het eigen bedrijf en buiten het eigen beroep.
  • Heeft goed zicht op trends zoals ontwikkelingen in het beroep en op de arbeidsmarkt en ziet de consequenties daarvan voor het werk en voor de organisatie.
  • Ontwikkelt een nieuwe interpretatie van de doelstelling of de ‘missie’ van een organisatie of een afdeling.

Kennisbank

Welke competenties heb je nodig als consultant?

In dit artikel lees je alles over competenties die je moet hebben als consultant. Ontdek ze hier.

Wat zijn de manieren om beter te worden met Microsoft?

Microsoft is veruit het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld.

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.