Visie

Definitie van visie

Visie is het vermogen om een inspirerend en toekomstgericht beeld te creëren van wat mogelijk is, en dit te vertalen naar doelen en acties. Het omvat het hebben van een duidelijke richting en het vermogen om anderen te inspireren.

Prestatie-indicatoren voor visie

 • Toekomstgericht: Het stellen van ambitieuze doelen en het visualiseren van succes op lange termijn.
 • Inspirerend leiderschap: Het motiveren van anderen door middel van een inspirerende visie.
 • Strategische planning: Het ontwikkelen van een langetermijnstrategie om de visie te verwezenlijken.
 • Innovatie: Het identificeren van nieuwe mogelijkheden en oplossingen die bijdragen aan de visie.
 • Communicatie: Het helder en overtuigend communiceren van de visie aan anderen.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan visie

 • Inspirerend
 • Toekomstgericht
 • Creatief
 • Visionair
 • Doelgericht
 • Strategisch

Vaardigheden gerelateerd aan visie

Praktijkvoorbeelden visie

 • Herkent in gebeurtenissen patronen, ziet verbanden en vooral ook verschillen tussen wat er op dit moment gebeurt en situaties die zich al eerder hebben voorgedaan
 • Wijst op volstrekt nieuwe problemen en nieuwe situaties die voor anderen nog niet zo duidelijk zijn
 • Legt meer het accent bij de toekomstige mogelijkheden dan bij de problemen van vandaag
 • Werkt aan doelen en plannen op langere termijn, ten minste over enkele jaren
 • Komt met aantrekkelijke en praktische strategische voorstellen
 • Relativeert, schat de waarde van ervaringskennis kritisch in
 • Neemt afstand van dagelijkse problematiek, geeft de grote lijnen aan

Kennisbank

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).

Het belangrijke verschil tussen EQ en IQ

Emotionele Intelligentie (EQ) en Intelligentie Quotiënt (IQ) zijn twee termen die vaak worden gebruikt om verschillende aspecten van menselijke intelligentie en bekwaamheid te beschrijven.

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!