Visie

Definitie van visie

Visie is het vermogen om een inspirerend en toekomstgericht beeld te creëren van wat mogelijk is, en dit te vertalen naar doelen en acties. Het omvat het hebben van een duidelijke richting en het vermogen om anderen te inspireren.

Prestatie-indicatoren voor visie

 • Toekomstgericht: Het stellen van ambitieuze doelen en het visualiseren van succes op lange termijn.
 • Inspirerend leiderschap: Het motiveren van anderen door middel van een inspirerende visie.
 • Strategische planning: Het ontwikkelen van een langetermijnstrategie om de visie te verwezenlijken.
 • Innovatie: Het identificeren van nieuwe mogelijkheden en oplossingen die bijdragen aan de visie.
 • Communicatie: Het helder en overtuigend communiceren van de visie aan anderen.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan visie

 • Inspirerend
 • Toekomstgericht
 • Creatief
 • Visionair
 • Doelgericht
 • Strategisch

Vaardigheden gerelateerd aan visie

Praktijkvoorbeelden visie

 • Herkent in gebeurtenissen patronen, ziet verbanden en vooral ook verschillen tussen wat er op dit moment gebeurt en situaties die zich al eerder hebben voorgedaan
 • Wijst op volstrekt nieuwe problemen en nieuwe situaties die voor anderen nog niet zo duidelijk zijn
 • Legt meer het accent bij de toekomstige mogelijkheden dan bij de problemen van vandaag
 • Werkt aan doelen en plannen op langere termijn, ten minste over enkele jaren
 • Komt met aantrekkelijke en praktische strategische voorstellen
 • Relativeert, schat de waarde van ervaringskennis kritisch in
 • Neemt afstand van dagelijkse problematiek, geeft de grote lijnen aan

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.