Overtuigingskracht

Definitie van overtuigingskracht

Overtuigingskracht is het vermogen om anderen te beïnvloeden en te overtuigen van standpunten, ideeën of beslissingen. Het omvat het presenteren van argumenten en informatie op een overtuigende en effectieve manier.

Prestatie-indicatoren voor overtuigingskracht

 • Duidelijke communicatie: Het helder en effectief communiceren van argumenten en overwegingen.
 • Inzicht in publiek: Het begrijpen van de behoeften en interesses van het publiek om hen effectief te benaderen.
 • Argumentatie: Het opbouwen van logische en overtuigende argumenten om standpunten te ondersteunen.
 • Weerstand omzetten: Het effectief omgaan met weerstand en twijfels door middel van overtuigende communicatie.
 • Onderhandeling: Het gebruik van overtuigingskracht om consensus te bereiken en compromissen te sluiten.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan overtuigingskracht

 • Overtuigend
 • Charismatisch
 • Vastberaden
 • Communicatief
 • Sociaal intelligent
 • Strategisch

Vaardigheden gerelateerd aan overtuigingskracht

 • Communicatievaardigheden
 • Argumentatievaardigheden
 • Luistervaardigheden
 • Empathische communicatie
 • Presentatietechnieken
 • Conflictbeheersing

Praktijkvoorbeelden overtuigingskracht

 • Noemt duidelijke voordelen van eigen standpunt en nadelen van andere standpunten.
 • Respect tonen.
 • Komt altijd afspraken na.
 • Concentreren op behoefte in plaats van standpunten.
 • Neemt voortouw om besluiten te nemen.
 • Probleem/situatie omschrijven.
 • Focust op gezamenlijk belang.
 • Geeft aan waarvan alle partijen gezamenlijk voordeel zouden kunnen hebben. Laat merken dat de essentie van tegenwerpingen wordt opgepakt.
 • Kan het eigen overtuigend gedrag en de reacties daarop van anderen overzien.
 • Reageert op reactie van de ander.
 • Krijgt het gehoor tot een positieve reactie op een moeilijk voorstel.
 • Komt met de goede argumenten op het goede moment.
 • Kan goed luisteren.
 • Op juiste manier interpreteren van non-verbale communicatie.

Kennisbank

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).

Het belangrijke verschil tussen EQ en IQ

Emotionele Intelligentie (EQ) en Intelligentie Quotiënt (IQ) zijn twee termen die vaak worden gebruikt om verschillende aspecten van menselijke intelligentie en bekwaamheid te beschrijven.

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!