Overtuigingskracht

Definitie van overtuigingskracht

Gedrag dat er op gericht is om anderen te overtuigen en instemming te krijgen met plannen, ideeën of producten.

Praktijkvoorbeelden overtuigingskracht:

 • Noemt duidelijke voordelen van eigen standpunt en nadelen van andere standpunten.
 • Respect tonen.
 • Komt altijd afspraken na.
 • Concentreren op behoefte in plaats van standpunten.
 • Neemt voortouw om besluiten te nemen.
 • Probleem/situatie omschrijven.
 • Focust op gezamenlijk belang.
 • Geeft aan waarvan alle partijen gezamenlijk voordeel zouden kunnen hebben. Laat merken dat de essentie van tegenwerpingen wordt opgepakt.
 • Kan het eigen overtuigend gedrag en de reacties daarop van anderen overzien.
 • Reageert op reactie van de ander.
 • Krijgt het gehoor tot een positieve reactie op een moeilijk voorstel.
 • Komt met de goede argumenten op het goede moment.
 • Kan goed luisteren.
 • Op juiste manier interpreteren van non-verbale communicatie.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?