Reputatie

Definitie van reputatie

Reputatie is het beeld en de perceptie die anderen hebben van een individu of organisatie. Dit omvat het tonen van consistente positieve kenmerken, het opbouwen van vertrouwen en het handhaven van een positieve indruk.

Prestatie-indicatoren voor reputatie

 • Betrouwbaarheid: Het nakomen van beloftes en het tonen van consistent gedrag over tijd.
 • Integriteit: Het handelen in overeenstemming met ethische normen en waarden.
 • Positieve impact: Het creëren van een positieve indruk en het toevoegen van waarde aan relaties.
 • Positieve feedback: Het ontvangen van waardering en erkenning van anderen voor prestaties. Vertrouwen: Het opbouwen van vertrouwen en respect binnen de professionele gemeenschap.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan reputatie

 • Betrouwbaar
 • Integriteit
 • Respectabel
 • Positief
 • Professioneel

Vaardigheden gerelateerd aan reputatie

 • Opbouwen van vertrouwen
 • Handhaven van ethische normen
 • Positieve interacties bevorderen
 • Effectieve communicatie van waarden
 • Omgaan met reputatiebeheer

Verschil tussen een goede reputatie en een slechte reputatie

Wanneer we de negatieve eigenschappen als eerste geassocieerd worden met het onderwerp is er sprake van een slechte of kwade reputatie.

Indien de positieve eigenschappen als eerste genoemd worden dan is de reputatie in de meeste gevallen goed.

Voor het bepalen van de reputatie is perceptie een belangrijk onderdeel. Het bepalen of een specifieke eigenschap positief dan wel negatief is, heeft alles te maken met de ervaringen, opvattingen en sociale omgeving van de waarnemer.

Een ander woord voor het begrip reputatie is imago, bekendheid, eer, goede naam of image.

Kennisbank

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!

Wat is een vaardigheid?

Vaardigheden worden aangeleerd, ontwikkeld en verbeterd door middel van training, oefening en ervaring. Lees hier alles over vaardigheden.

Welke competenties heb je nodig als recruiter?

Jezelf als recruiter blijven ontwikkelen en versterken? Ontdek hier meer over welke competenties je nodig hebt als recruiter.