Reputatie

Definitie van reputatie

Reputatie is het beeld en de perceptie die anderen hebben van een individu of organisatie. Dit omvat het tonen van consistente positieve kenmerken, het opbouwen van vertrouwen en het handhaven van een positieve indruk.

Prestatie-indicatoren voor reputatie

 • Betrouwbaarheid: Het nakomen van beloftes en het tonen van consistent gedrag over tijd.
 • Integriteit: Het handelen in overeenstemming met ethische normen en waarden.
 • Positieve impact: Het creëren van een positieve indruk en het toevoegen van waarde aan relaties.
 • Positieve feedback: Het ontvangen van waardering en erkenning van anderen voor prestaties. Vertrouwen: Het opbouwen van vertrouwen en respect binnen de professionele gemeenschap.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan reputatie

 • Betrouwbaar
 • Integriteit
 • Respectabel
 • Positief
 • Professioneel

Vaardigheden gerelateerd aan reputatie

 • Opbouwen van vertrouwen
 • Handhaven van ethische normen
 • Positieve interacties bevorderen
 • Effectieve communicatie van waarden
 • Omgaan met reputatiebeheer

Verschil tussen een goede reputatie en een slechte reputatie

Wanneer we de negatieve eigenschappen als eerste geassocieerd worden met het onderwerp is er sprake van een slechte of kwade reputatie.

Indien de positieve eigenschappen als eerste genoemd worden dan is de reputatie in de meeste gevallen goed.

Voor het bepalen van de reputatie is perceptie een belangrijk onderdeel. Het bepalen of een specifieke eigenschap positief dan wel negatief is, heeft alles te maken met de ervaringen, opvattingen en sociale omgeving van de waarnemer.

Een ander woord voor het begrip reputatie is imago, bekendheid, eer, goede naam of image.

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.