Netwerken

Definitie van netwerken

Netwerken is de competentie die het vermogen beschrijft om relaties te ontwikkelen en te onderhouden met mensen die nuttig kunnen zijn in het bereiken van professionele en persoonlijke doelen. Netwerken omvat het vermogen om op een authentieke, respectvolle en wederzijds voordelige manier met anderen om te gaan.

Prestatie-indicatoren voor netwerken

  • Relatieopbouw: Het vermogen om positieve en duurzame relaties met collega’s, klanten en andere professionals te ontwikkelen.
  • Informatiedeling: Het delen van relevante informatie en kennis met anderen om waarde toe te voegen.
  • Netwerkuitbreiding: Het actief vergroten van het professionele netwerk door contacten te leggen en te onderhouden.
  • Samenwerking: Het betrekken van netwerkrelaties bij samenwerkingsverbanden en gezamenlijke projecten.
  • Wederzijds voordeel: Het creëren van win-win situaties door het bieden van hulp en waarde aan anderen in het netwerk.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan netwerken

  • Sociaal
  • Communicatief
  • Samenwerkend
  • Relatiegericht

Vaardigheden gerelateerd aan netwerken

Kennisbank

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).

Het belangrijke verschil tussen EQ en IQ

Emotionele Intelligentie (EQ) en Intelligentie Quotiënt (IQ) zijn twee termen die vaak worden gebruikt om verschillende aspecten van menselijke intelligentie en bekwaamheid te beschrijven.

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!