Methodisch onderzoek

Definitie van methodisch onderzoek

Een definitie voor de competentie methodisch onderzoek is het in staat zijn het grondig onderzoeken en beoordelen van een specifieke situatie.

Prestatie-indicatoren voor methodisch onderzoek

 • Systematisch, volledig en op professionele manier manier uitvoeren van onderzoeken.
 • Techniek is gericht op het verkrijgen van de volledige en juiste informatie.
 • Omgevingsfactoren worden op juiste manier meegenomen in het onderzoek.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan methodisch onderzoek

 • Doorzetter.
 • Kan goed analyseren.
 • Toegewijd.
 • Ziet samenhang.

Vaardigheden gerelateerd aan methodisch onderzoek

 • Accuratesse.
 • Concentratievermogen.
 • Structurerend vermogen.
 • Opmerkingsgave.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?