Inlevingsvermogen

Definitie van inlevingsvermogen

Met de competentie inlevingsvermogen (sensitiviteit) wordt bedoeld: de mate waarin je rekening houdt met de gevoelens en behoeften van anderen en ook de eigen invloed hierop. Een ander woord voor inlevingsvermogen is sensitiviteit. Inlevingsvermogen is gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens van anderen.

Prestatie-indicatoren voor inlevingsvermogen

 • Kan goed luisteren en laat anderen uitspreken.
 • toont openheid, interesse en aandacht naar anderen toe.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan inlevingsvermogen

 • Gevoelens en emotie.
 • Doelstellingen.
 • Belangen en wensen van anderen.
 • Relativeringsvermogen.
 • Realistisch.
 • Geduldig.
 • Rustig.
 • Relativerend.
 • Betrokken.
 • Toegewijd.

Vaardigheden gerelateerd aan inlevingsvermogen

 • Diplomatie.
 • Inlevingsvermogen.
 • Positieve uitstraling.
 • Reactievermogen.
 • Verbeeldingskracht.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?