Doelgerichtheid

Definitie van doelgerichtheid

Een definitie voor de competentie doelgerichtheid is zich ondanks problemen, tegenslagen, tegenwerking of afleidingen blijven richten op het bereiken van het gestelde doel.

Prestatie-indicatoren voor doelgerichtheid

 • Stelt voor zichzelf (SMART) doelstellingen.
 • In staat om een juiste tijdsplanning te maken.
 • Heeft overzicht op voortgang en status van project of activiteiten.
 • Werkt georganiseerd en volgens een duidelijk stappenplan.
 • Is voorbereidt om te improviseren.
 • Zorgt voor alternatieven.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan doelgerichtheid

 • Doelgericht.
 • Flexibel.
 • Moedig.
 • Nieuwsgierig.
 • Praktisch.
 • Toegewijd.

Vaardigheden gerelateerd aan doelgerichtheid

 • Ambitie.
 • Doorzettingsvermogen.
 • Handelsgeest.
 • Jachtinstinct.
 • Praktische instelling.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?