Delegeren

Een definitie van de competentie delegeren is het toedelen van eigen taken, beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden op duidelijke wijze aan de juiste medewerkers.

Praktijkvoorbeelden delegeren:

  • Visie uitdragen.
  • Delegeren.
  • Plannen en organiseren.
  • Reageren op feedback.
  • Leren van gemaakte fouten.
  • Helikopterview.
  • Durft risico’s te nemen.
  • Geef ander de ruimte.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?