Delegeren

Definitie van delegeren

Delegeren is het vermogen om verantwoordelijkheden en taken effectief over te dragen aan anderen binnen een team of organisatie. Dit omvat het selecteren van de juiste personen, het geven van duidelijke instructies en het bieden van de nodige ondersteuning.

Prestatie-indicatoren voor delegeren

 • Taken toewijzen: De mate waarin iemand in staat is om passende taken en verantwoordelijkheden aan teamleden toe te wijzen.
 • Duidelijke communicatie: Het vermogen om verwachtingen en instructies duidelijk en begrijpelijk over te brengen.
 • Ondersteuning bieden: De mate waarin iemand beschikbaar is om vragen te beantwoorden en hulp te bieden wanneer dat nodig is.
 • Resultaten behalen: Het vermogen om succesvolle resultaten te behalen door middel van gedelegeerde taken.
 • Vertrouwen opbouwen: De bereidheid om anderen vertrouwen te geven en hen de kans te geven om te groeien.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan delegeren

 • Vertrouwend
 • Organisatorisch
 • Coachend
 • Loslatend
 • Resultaatgericht

Vaardigheden gerelateerd aan delegeren

 • Taken en verantwoordelijkheden toewijzen
 • Organiseren
 • Duidelijke instructies geven
 • Follow-up en ondersteuning bieden
 • Teamempowerment
 • Voortgangscontrole

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.