Samenwerken

Competentie samenwerken

Samenwerken verwijst naar het vermogen om effectief en harmonieus te werken met anderen om een gemeenschappelijk doel of resultaat te bereiken. Het gaat niet alleen om het werken in een team, maar ook om het respecteren van de ideeën en bijdragen van anderen, het opbouwen van constructieve en positieve relaties en het delen van kennis en vaardigheden. Samenwerken is essentieel in vele aspecten van het leven, of het nu op het werk is, in sociale situaties, of zelfs in het gezin.

Definitie van samenwerken

Een definitie voor de competentie samenwerken is bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen en die van een groep of collega.

Prestatie-indicatoren voor samenwerken

 • Teamresultaten: Dit zou kunnen bestaan uit de algemene prestaties van het team, de voltooiing van projecten, de kwaliteit van het geleverde werk, en andere meetbare resultaten.
 • Conflictresolutie: Hoe effectief individuen of teams conflicten kunnen beheren en oplossen kan een indicator zijn voor goede samenwerking. Efficiënte conflictresolutie kan leiden tot een betere teamdynamiek en betere resultaten.
 • Communicatie: Goede samenwerking vereist sterke communicatie. Dit kan worden gemeten door te kijken naar de helderheid, tijdigheid en effectiviteit van de communicatie binnen het team.
 • Feedback en evaluaties van collega’s: Collega’s zijn vaak de beste beoordelaars van iemands vermogen om samen te werken. Feedback en evaluaties van collega’s kunnen worden verzameld en geanalyseerd om een inzicht te krijgen in iemands vermogen om samen te werken.
 • Participatie en betrokkenheid: De mate waarin teamleden actief deelnemen aan groepsdiscussies, meetings en andere teamactiviteiten kan een goede indicator zijn voor effectieve samenwerking.
 • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: In veel teams is de capaciteit om zich aan te passen aan veranderingen en flexibel te zijn in de rolverdeling een belangrijke factor in effectieve samenwerking.
 • Vertrouwen: Het niveau van vertrouwen tussen teamleden kan ook dienen als een prestatie-indicator. Een hoog vertrouwensniveau kan leiden tot een open en eerlijke communicatie, waardoor de samenwerking verbetert.
 • Balans in bijdragen: Effectieve samenwerking houdt ook in dat alle leden evenveel bijdragen en betrokken zijn bij de taken.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan samenwerken

 • Behulpzaam
 • Eerlijk
 • Flexibel
 • Tactvol
 • Veelzijdig
 • Vriendelijk

Vaardigheden gerelateerd aan samenwerken

Praktijkvoorbeelden samenwerken

 • Een software-ontwikkelingsteam dat goed samenwerkt, kan effectief samenwerken om complexe projecten op tijd en binnen het budget te voltooien.
 • Een sportteam dat goed samenwerkt, kan complexe strategieën uitvoeren en elkaar ondersteunen om wedstrijden te winnen.
 • Een werkgroep op school die effectief samenwerkt, kan de sterke punten van elk lid benutten om een project te voltooien en hoge cijfers te halen.
 • Een gezin dat goed samenwerkt, kan huishoudelijke taken verdelen, conflicten oplossen en een ondersteunende en liefdevolle omgeving creëren.

Beroepen waar samenwerken centraal staat

De competentie ‘samenwerken’ is cruciaal voor vrijwel elke functie of beroep, omdat vrijwel iedereen op een bepaald punt met anderen moet werken. Dat gezegd hebbende, zijn er enkele functies en beroepen waarin de competentie samenwerken van bijzonder belang is:

 • Projectmanager: Projectmanagers moeten met verschillende teams en individuen werken om projecten van begin tot eind te coördineren. Ze moeten vaak verschillende belangen en perspectieven in evenwicht brengen om te zorgen dat projecten op tijd en binnen het budget worden voltooid.
 • Gezondheidszorg professionals: Artsen, verpleegkundigen, en andere gezondheidswerkers moeten samenwerken om de beste zorg voor patiënten te bieden. Dit omvat het delen van informatie, coördinatie van zorg, en het werken als een team in noodsituaties.
 • Onderwijsprofessionals: Leraren en docenten moeten vaak samenwerken met andere leraren, ouders en administratief personeel om te zorgen voor de beste leeromgeving voor hun studenten.
 • Software-ingenieurs en developers: Bij het ontwikkelen van software is samenwerking cruciaal. Ontwikkelaars moeten samenwerken met andere ontwikkelaars, projectmanagers, ontwerpers, testers, en soms zelfs met klanten om succesvolle softwareproducten te bouwen.
 • HR-professionals: HR-professionals moeten vaak samenwerken met andere afdelingen binnen een bedrijf om te zorgen voor de beste werkomgeving en om het personeelsbeleid af te stemmen op de behoeften van het bedrijf.
 • Sales en marketing professionals: Sales en marketing teams moeten samenwerken om de meest effectieve strategieën te ontwikkelen om producten of diensten te promoten en verkopen.
 • Consultants: Consultants moeten samenwerken met klanten en andere consultants om problemen te identificeren, oplossingen te bedenken en veranderingen te implementeren.

Kennisbank

Competenties patissier

Welke competenties moet en patissier bevatten? Het vak van een patissier draait om verfijning, precisie en creativiteit. Nauwkeurigheid, geduld en een diepe kennis van producten zijn essentieel om de perfecte balans in smaak en textuur te bereiken.

Competenties eventplanner

Wil je weten welke competenties een eventplanner moet hebben? Lees dan snel verder en ontdek meer!

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.