Veiligheidsbewustzijn

Definitie van veiligheidsbewustzijn

Veiligheidsbewustzijn verwijst naar het bewustzijn van potentiële gevaren en risico’s in de omgeving en het vermogen om gepaste maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen. Het omvat het identificeren van risico’s, het volgen van veiligheidsprocedures en het bevorderen van een veilige werkomgeving.

Praktijkvoorbeelden veiligheidsbewustzijn

  • Risicoherkenning: Het vermogen om potentiële gevaren en risico’s in de omgeving te identificeren en deze te melden aan de juiste autoriteiten of verantwoordelijken.
  • Naleving van veiligheidsprocedures: Het strikt volgen van veiligheidsvoorschriften, -protocollen en -richtlijnen om persoonlijk letsel of schade te voorkomen.
  • Veiligheidsbewuste houding: Het aannemen van een proactieve en alerte houding ten opzichte van veiligheid, waarbij men let op mogelijke gevaren en anderen aanspoort hetzelfde te doen.
  • Eerste hulpvaardigheden: Het bezitten van basiskennis en vaardigheden op het gebied van eerste hulp om snel te kunnen reageren in geval van een ongeval of noodsituatie.
  • Risicobeheer: Het evalueren van risico’s, het implementeren van preventieve maatregelen en het ontwikkelen van noodplannen om de veiligheid van mensen en eigendommen te waarborgen.

Vaardigheden veiligheidsbewustzijn voorbeelden

  • Risicoherkenning
  • Naleving van procedures
  • Veiligheidsbewuste houding
  • Eerste hulpvaardigheden
  • Risicobeheer

Kennisbank

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!

Wat is een vaardigheid?

Vaardigheden worden aangeleerd, ontwikkeld en verbeterd door middel van training, oefening en ervaring. Lees hier alles over vaardigheden.

Welke competenties heb je nodig als recruiter?

Jezelf als recruiter blijven ontwikkelen en versterken? Ontdek hier meer over welke competenties je nodig hebt als recruiter.