Mondelinge presentatie

Definitie van de vaardigheid mondelinge presentatie

Mondelinge presentatie: Ideeën en feiten op heldere wijze presenteren, gebruikmakend van juiste middelen.

Praktijkvoorbeelden mondelinge presentatie

Mondelinge presentatie is een gedragsvorm die in het gesprek rechtstreeks geobserveerd kan worden:

 • Enthousiast overkomen.
 • Duidelijk spreken.
 • Effectief gebruik van de tijd.
 • Relevante doelstellingen.
 • Gebruik van visuele hulpmiddelen.
 • Publiek erbij betrekken.
 • Overtuigen en motiveren.
 • Geeft de essentie van een complexe zaak beknopt weer.
 • Geeft ruimte om vragen te stellen en gaat daar goed op in.
 • Sluit aan bij situatie en kenmerken van de toehoorders.
 • Zet op bord, flap of sheets precies de kern van de zaak.
 • Spreekt helder verstaanbaar en goed Nederlands.
 • Legt goed uit.
 • Voegt iets extra’s toe door wijze van presentatie.
 • Gaat met overheadprojector, e.d. hulpmiddelen vaardig om.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?