Mondelinge presentatie

Definitie van de vaardigheid mondelinge presentatie

Mondelinge presentatie verwijst naar het vermogen om informatie, ideeën, resultaten of concepten mondeling te presenteren aan een publiek. Het omvat het gebruik van spraak, non-verbale communicatie en visuele hulpmiddelen om de boodschap effectief over te brengen.

Praktijkvoorbeelden mondelinge presentatie

Mondelinge presentatie is een gedragsvorm die in het gesprek rechtstreeks geobserveerd kan worden:

 • Enthousiast overkomen.
 • Duidelijk spreken.
 • Effectief gebruik van de tijd.
 • Relevante doelstellingen.
 • Gebruik van visuele hulpmiddelen.
 • Publiek erbij betrekken.
 • Overtuigen en motiveren.
 • Geeft de essentie van een complexe zaak beknopt weer.
 • Geeft ruimte om vragen te stellen en gaat daar goed op in.
 • Sluit aan bij situatie en kenmerken van de toehoorders.
 • Zet op bord, flap of sheets precies de kern van de zaak.
 • Spreekt helder verstaanbaar en goed Nederlands.
 • Legt goed uit.
 • Voegt iets extra’s toe door wijze van presentatie.
 • Gaat met overheadprojector, e.d. hulpmiddelen vaardig om.

Vaardigheden mondelinge presentatie voorbeelden

 • Stembeheersing
 • Visuele hulpmiddelen
 • Lichaamstaal
 • Publieksbetrokkenheid
 • Tijdbeheer
 • Storytelling
 • Zelfvertrouwen

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.