Logisch denkvermogen

Definitie van logisch denkvermogen

Logisch denkvermogen verwijst naar het vermogen om logisch en systematisch te redeneren, verbanden te leggen, patronen te herkennen en conclusies te trekken op basis van beschikbare informatie. Het omvat het vermogen om problemen op te lossen en beslissingen te nemen op een rationele en geordende manier.

Praktijkvoorbeelden logisch denkvermogen

 • Probleemoplossing: Mensen met een goed ontwikkeld logisch denkvermogen zijn vaak goed in het oplossen van complexe problemen. Ze gebruiken logische redenering om de oorzaak van het probleem te identificeren en komen dan met een oplossing.
 • Programmeren: Logisch denkvermogen is belangrijk voor het programmeren van software. Dit vereist het vermogen om te denken in termen van logische stappen en sequenties.
 • Wiskunde: Wiskunde vereist een goed ontwikkeld logisch denkvermogen. Dit komt omdat het oplossen van wiskundige problemen vaak betrekking heeft op het toepassen van logica en redenering om de juiste oplossing te vinden.
 • Kritisch denken: Mensen met een goed ontwikkeld logisch denkvermogen zijn vaak goed in kritisch denken. Dit betekent dat ze in staat zijn om argumenten en beweringen goed te analyseren.

Vaardigheden logisch denkvermogen voorbeelden

 • Kritisch denken: Het vermogen om onafhankelijk te denken, argumenten te evalueren, en niet bevooroordeeld te zijn door emotionele argumentatie of ongegronde claims.
 • Probleemoplossend vermogen: In staat zijn om problemen systematisch te benaderen en te ontleden, en logische, efficiënte oplossingen te vinden.
 • Abstract redeneren: Het vermogen om met abstracte concepten te werken, relaties tussen variabelen te begrijpen en te manipuleren, en complexe ideeën te synthetiseren.
 • Deductief redeneren: Het vermogen om van algemene principes naar specifieke conclusies te gaan, waarbij elk stap logisch volgt uit de voorgaande.
 • Inductief redeneren: Het kunnen generaliseren van specifieke observaties naar bredere theorieën of regels, vaak gebruikt in wetenschappelijk onderzoek.
 • Analytisch vermogen: De vaardigheid om complexe informatie te ontleden in beheersbare componenten, verbanden te leggen en essentiële van niet-essentiële informatie te onderscheiden.
 • Besluitvorming: Het proces van het maken van keuzes door het identificeren van een beslissing, het verzamelen van informatie, en het beoordelen van alternatieve oplossingen met een logische benadering.

Deze vaardigheden en voorbeelden belichten hoe logisch denkvermogen essentieel is in zowel het professionele als persoonlijke leven, waarbij het toepasbaar is in uiteenlopende situaties van dagelijkse besluitvorming tot complexe probleemoplossing.

Kennisbank

Competenties patissier

Welke competenties moet en patissier bevatten? Het vak van een patissier draait om verfijning, precisie en creativiteit. Nauwkeurigheid, geduld en een diepe kennis van producten zijn essentieel om de perfecte balans in smaak en textuur te bereiken.

Competenties eventplanner

Wil je weten welke competenties een eventplanner moet hebben? Lees dan snel verder en ontdek meer!

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.