Inzet

Inzet: stellen van van hoge eisen aan het eigen werk en daarnaar handelen. Laat niet tevreden te zijn met een gemiddelde prestatie.

Praktijkvoorbeelden inzet

 • Toont enthousiasme en bereidheid.
 • Presteert over de hele lijn beter dan gemiddeld.
 • Zoekt verantwoordelijkheid en uitdaging.
 • Ziet problemen en moeilijkheden als kansen voor goede acties.
 • Stelt verbetering voor.
 • Doet actief mee in het team.
 • Doet iets om lacunes in kennis etc. aan te vullen.
 • Werkt hard om een hoog prestatieniveau te bereiken.
 • Stimuleert anderen tot prestaties door voorbeeldgedrag.
 • Is een harde werker.
 • Stopt niet met het afhandelen van een urgente zaak omdat het toevallig pauze of einde werktijd is.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?