Beoordelingsvermogen

Beoordelingsvermogen verwijst naar het vermogen van een persoon om een oordeel te vormen op basis van informatie en omstandigheden die op dat moment beschikbaar zijn. Het omvat het vermogen om te evalueren, te analyseren, te interpreteren en te synthetiseren wat er gebeurt.

Praktijkvoorbeelden beoordelingsvermogen:

 • Een manager die beslissingen neemt over de toewijzing van middelen op basis van het analyseren van verschillende bedrijfs gegevens en -statistieken.
 • Een rechter die een vonnis uitspreekt na het beoordelen van alle feiten van een zaak, het horen van getuigenissen en het wegen van verschillende bewijzen.
 • Een arts die een diagnose stelt door het analyseren van symptomen, het interpreteren van medische testresultaten en het evalueren van het medisch dossier van de patiënt.
 • Een advocaat die juridisch advies geeft na het analyseren van de wetgeving, de juridische precedenten en de feiten van een zaak.
 • Een financieel adviseur die een investeringsstrategie aanbeveelt op basis van het analyseren van de financiële markten en de risico’s en voordelen van verschillende beleggingsmogelijkheden.
 • Een leraar die beslissingen neemt over de beste manier om een bepaald onderwerp te onderwijzen op basis van de behoeften en het niveau van de studenten.

Vaardigheden beoordelingsvermogen voorbeelden:

 • Analytisch denken
 • Kritisch denken
 • Logisch redeneren
 • Prioriteiten stellen: 
 • Probleemoplossing
 • Besluitvorming
 • Risicobeoordeling

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?