Academisch niveau

Academisch niveau verwijst naar het niveau van kennis, en vaardigheden die vereist zijn voor het behalen van een academische graad op hoger onderwijsniveau, zoals een bachelor-, master- of doctoraat graad. 

Praktijkvoorbeelden academisch niveau:

 • Kritisch denken: Het vermogen om informatie kritisch te beoordelen, argumenten te analyseren en onderzoeksmethoden te begrijpen.
 • Analytisch denken: Het vermogen om complexe problemen te identificeren, analyseren en oplossen.
 • Onderzoek: Het vermogen om geavanceerde onderzoeksmethoden te gebruiken om informatie te verzamelen en te analyseren.
 • Schriftelijke communicatie: Het vermogen om helder en beknopt te schrijven, goed gestructureerde essays en rapporten te produceren en academische bronnen correct te citeren.
 • Mondelinge communicatie: Het vermogen om effectief te presenteren en te spreken, en om deel te nemen aan intellectuele discussies en debatten.

Vaardigheid Voorbeelden academisch niveau: 

 • Onderzoeksvaardigheden
 • Schriftelijke vaardigheden
 • Analytische vaardigheden
 • Kritisch denken
 • Mondelinge communicatie
 • Organisatorische vaardigheden
 • Informatievaardigheden

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?