Respectvol

Definitie van Respectvol

Respectvol zijn betekent dat iemand anderen behandelt met waardigheid, aandacht en consideratie, ongeacht hun achtergrond, meningen, keuzes of identiteit. Een respectvol persoon erkent en waardeert de rechten, gevoelens en perspectieven van anderen, en gedraagt zich op een manier die harmonie en wederzijds begrip bevordert.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan respectvol

 • Empathie
 • Luistervaardigheid
 • Openheid
 • Geduld
 • Zelfbeheersing

Competenties gerelateerd aan respectvol

 • Communicatie met cultureel bewustzijn
 • Conflictoplossing
 • Teambuilding
 • Relatiebeheer
 • Feedback geven en ontvangen

Praktijkvoorbeelden respectvol

 • Een respectvolle leraar zorgt voor een inclusieve klasomgeving waarin alle studenten zich gehoord, begrepen en gewaardeerd voelen, ongeacht hun culturele of persoonlijke achtergrond.
 • In een teamomgeving zal een respectvol teamlid de mening van elk lid waarderen, zelfs als ze het niet eens zijn, en openstaan voor verschillende ideeën en benaderingen.
 • Tijdens maatschappelijke discussies kan een respectvol persoon luisteren naar tegenstrijdige meningen zonder de ander te onderbreken, te kleineren of te bekritiseren, en proberen het perspectief van de ander te begrijpen.
 • In een relatie toont een respectvolle partner waardering en erkenning voor de gevoelens, behoeften en grenzen van de ander.

Kennisbank

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).

Het belangrijke verschil tussen EQ en IQ

Emotionele Intelligentie (EQ) en Intelligentie Quotiënt (IQ) zijn twee termen die vaak worden gebruikt om verschillende aspecten van menselijke intelligentie en bekwaamheid te beschrijven.

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!