Respectvol

Definitie van Respectvol

Respectvol zijn betekent dat iemand anderen behandelt met waardigheid, aandacht en consideratie, ongeacht hun achtergrond, meningen, keuzes of identiteit. Een respectvol persoon erkent en waardeert de rechten, gevoelens en perspectieven van anderen, en gedraagt zich op een manier die harmonie en wederzijds begrip bevordert.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan respectvol

 • Empathie
 • Luistervaardigheid
 • Openheid
 • Geduld
 • Zelfbeheersing

Competenties gerelateerd aan respectvol

 • Communicatie met cultureel bewustzijn
 • Conflictoplossing
 • Teambuilding
 • Relatiebeheer
 • Feedback geven en ontvangen

Praktijkvoorbeelden respectvol

 • Een respectvolle leraar zorgt voor een inclusieve klasomgeving waarin alle studenten zich gehoord, begrepen en gewaardeerd voelen, ongeacht hun culturele of persoonlijke achtergrond.
 • In een teamomgeving zal een respectvol teamlid de mening van elk lid waarderen, zelfs als ze het niet eens zijn, en openstaan voor verschillende ideeën en benaderingen.
 • Tijdens maatschappelijke discussies kan een respectvol persoon luisteren naar tegenstrijdige meningen zonder de ander te onderbreken, te kleineren of te bekritiseren, en proberen het perspectief van de ander te begrijpen.
 • In een relatie toont een respectvolle partner waardering en erkenning voor de gevoelens, behoeften en grenzen van de ander.

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.