Realistisch

Definitie van realistisch

Realistisch zijn betekent dat iemand een duidelijk en nauwkeurig begrip heeft van de situatie, mogelijkheden en beperkingen. Een realistisch persoon benadert zaken met een praktische en feitelijke mindset, zonder zich te laten leiden door ongegronde optimisme of pessimisme.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan realistisch

 • Objectiviteit
 • Praktisch inzicht
 • Analytisch denken
 • Grondigheid
 • Zelfbewustzijn

Competenties gerelateerd aan realistisch

 • Situatieanalyse
 • Risicoanalyse
 • Feitelijke besluitvorming
 • Projectplanning
 • Probleemidentificatie

Praktijkvoorbeelden realistisch

 • In een zakelijke setting kan een realistische manager de haalbaarheid van een project beoordelen op basis van beschikbare middelen, tijd en budget, in plaats van overoptimistische verwachtingen.
 • Een realistische arts zal een patiënt een eerlijke inschatting geven van de vooruitzichten en mogelijke behandelingsopties, zonder valse hoop te geven.
 • In persoonlijke financiën kan iemand die realistisch is een budget opstellen dat rekening houdt met alle inkomsten en uitgaven, zonder zich te baseren op mogelijke toekomstige inkomsten die niet gegarandeerd zijn.
 • Een realistische student zal de hoeveelheid tijd en inspanning die nodig is om voor een examen te studeren adequaat inschatten en zal zijn of haar studieplanning dienovereenkomstig aanpassen.

Kennisbank

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).

Het belangrijke verschil tussen EQ en IQ

Emotionele Intelligentie (EQ) en Intelligentie Quotiënt (IQ) zijn twee termen die vaak worden gebruikt om verschillende aspecten van menselijke intelligentie en bekwaamheid te beschrijven.

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!