Principieel

Definitie van principieel

Principieel zijn betekent dat iemand stevig vasthoudt aan bepaalde morele en ethische overtuigingen of waarden en consistent is in het uitoefenen en verdedigen van die overtuigingen, zelfs als dit persoonlijke of professionele offers vereist.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan principieel

 • Integriteit
 • Standvastigheid
 • Moreel bewustzijn
 • Consistentie
 • Zelfdiscipline

Competenties gerelateerd aan principieel

 • Ethiek en waardenbeoordeling
 • Morele redenering
 • Conflictoplossing op basis van principes
 • Advocacy (pleitbezorging)
 • Leiderschap gebaseerd op waarden

Praktijkvoorbeelden principieel

 • Een principiële manager kan weigeren om mee te gaan in een zakelijk besluit dat, hoewel financieel voordelig, in strijd is met zijn of haar ethische overtuigingen.
 • In het dagelijks leven kan iemand die principieel is besluiten om bepaalde producten of diensten niet te kopen vanwege ethische overwegingen, zoals bezorgdheid over dierenwelzijn of milieueffecten.
 • Een principiële journalist kan ervoor kiezen een controversieel verhaal te publiceren ondanks druk of bedreigingen, omdat hij of zij gelooft dat het publiek het recht heeft om te weten.
 • Op school kan een principiële student weigeren deel te nemen aan pestgedrag, zelfs als dit betekent dat hij of zij minder populair wordt bij bepaalde groepen.

Kennisbank

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!

Wat is een vaardigheid?

Vaardigheden worden aangeleerd, ontwikkeld en verbeterd door middel van training, oefening en ervaring. Lees hier alles over vaardigheden.

Welke competenties heb je nodig als recruiter?

Jezelf als recruiter blijven ontwikkelen en versterken? Ontdek hier meer over welke competenties je nodig hebt als recruiter.