Principieel

Definitie van principieel

Principieel zijn betekent dat iemand stevig vasthoudt aan bepaalde morele en ethische overtuigingen of waarden en consistent is in het uitoefenen en verdedigen van die overtuigingen, zelfs als dit persoonlijke of professionele offers vereist.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan principieel

 • Integriteit
 • Standvastigheid
 • Moreel bewustzijn
 • Consistentie
 • Zelfdiscipline

Competenties gerelateerd aan principieel

 • Ethiek en waardenbeoordeling
 • Morele redenering
 • Conflictoplossing op basis van principes
 • Advocacy (pleitbezorging)
 • Leiderschap gebaseerd op waarden

Praktijkvoorbeelden principieel

 • Een principiële manager kan weigeren om mee te gaan in een zakelijk besluit dat, hoewel financieel voordelig, in strijd is met zijn of haar ethische overtuigingen.
 • In het dagelijks leven kan iemand die principieel is besluiten om bepaalde producten of diensten niet te kopen vanwege ethische overwegingen, zoals bezorgdheid over dierenwelzijn of milieueffecten.
 • Een principiële journalist kan ervoor kiezen een controversieel verhaal te publiceren ondanks druk of bedreigingen, omdat hij of zij gelooft dat het publiek het recht heeft om te weten.
 • Op school kan een principiële student weigeren deel te nemen aan pestgedrag, zelfs als dit betekent dat hij of zij minder populair wordt bij bepaalde groepen.

Kennisbank

De ideale klant zoeken

Het vinden van je ideale klant is als het vinden van een schat - het vergt geduld, strategie en een goed plan van aanpak. Of je nu een startende ondernemer bent of een gevestigd bedrijf runt, het kennen en begrijpen van je doelgroep is van cruciaal belang voor succes.

Competenties voorbeelden

Sta je op het punt om te solliciteren of ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Check competenties voorbeelden!

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).