Principieel

Definitie van principieel

Principieel zijn betekent dat iemand stevig vasthoudt aan bepaalde morele en ethische overtuigingen of waarden en consistent is in het uitoefenen en verdedigen van die overtuigingen, zelfs als dit persoonlijke of professionele offers vereist.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan principieel

 • Integriteit
 • Standvastigheid
 • Moreel bewustzijn
 • Consistentie
 • Zelfdiscipline

Competenties gerelateerd aan principieel

 • Ethiek en waardenbeoordeling
 • Morele redenering
 • Conflictoplossing op basis van principes
 • Advocacy (pleitbezorging)
 • Leiderschap gebaseerd op waarden

Praktijkvoorbeelden principieel

 • Een principiële manager kan weigeren om mee te gaan in een zakelijk besluit dat, hoewel financieel voordelig, in strijd is met zijn of haar ethische overtuigingen.
 • In het dagelijks leven kan iemand die principieel is besluiten om bepaalde producten of diensten niet te kopen vanwege ethische overwegingen, zoals bezorgdheid over dierenwelzijn of milieueffecten.
 • Een principiële journalist kan ervoor kiezen een controversieel verhaal te publiceren ondanks druk of bedreigingen, omdat hij of zij gelooft dat het publiek het recht heeft om te weten.
 • Op school kan een principiële student weigeren deel te nemen aan pestgedrag, zelfs als dit betekent dat hij of zij minder populair wordt bij bepaalde groepen.

Kennisbank

Competenties patissier

Welke competenties moet en patissier bevatten? Het vak van een patissier draait om verfijning, precisie en creativiteit. Nauwkeurigheid, geduld en een diepe kennis van producten zijn essentieel om de perfecte balans in smaak en textuur te bereiken.

Competenties eventplanner

Wil je weten welke competenties een eventplanner moet hebben? Lees dan snel verder en ontdek meer!

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.