Diplomatiek

Definitie van Diplomatiek

Diplomatiek zijn betekent handelen met tact en finesse, vooral in gevoelige situaties of tijdens het omgaan met conflicten. Een diplomatiek persoon kan meningen of kritiek op een zodanige manier uiten dat ze niet beledigend of confronterend overkomen. Ze zijn vaak goed in het bevorderen van harmonie en kunnen verschillende partijen samenbrengen om consensus te bereiken.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan diplomatiek

 • Tact
 • Luistervaardigheid
 • Geduld
 • Respect
 • Zelfbeheersing

Competenties gerelateerd aan diplomatiek

 • Conflictresolutie
 • Onderhandeling
 • Interpersoonlijke vaardigheden
 • Communicatie
 • Emotionele intelligentie

Praktijkvoorbeelden diplomatiek

 • In een vergadering kan een diplomatiek persoon potentiële conflicten verzachten door ieders standpunt te erkennen en te zoeken naar gemeenschappelijke grond.
 • Een manager die diplomatiek is, kan kritische feedback geven op een manier die constructief en motiverend is, in plaats van demoraliserend.
 • Tijdens familiebijeenkomsten kan een diplomatiek familielid bemiddelen in gesprekken die verhit dreigen te raken, en helpen om de vrede te bewaren.
 • In internationale betrekkingen zijn diplomatieke vertegenwoordigers essentieel om relaties tussen landen te onderhouden en escalaties te voorkomen.

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.