Diplomatiek

Definitie van Diplomatiek

Diplomatiek zijn betekent handelen met tact en finesse, vooral in gevoelige situaties of tijdens het omgaan met conflicten. Een diplomatiek persoon kan meningen of kritiek op een zodanige manier uiten dat ze niet beledigend of confronterend overkomen. Ze zijn vaak goed in het bevorderen van harmonie en kunnen verschillende partijen samenbrengen om consensus te bereiken.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan diplomatiek

 • Tact
 • Luistervaardigheid
 • Geduld
 • Respect
 • Zelfbeheersing

Competenties gerelateerd aan diplomatiek

 • Conflictresolutie
 • Onderhandeling
 • Interpersoonlijke vaardigheden
 • Communicatie
 • Emotionele intelligentie

Praktijkvoorbeelden diplomatiek

 • In een vergadering kan een diplomatiek persoon potentiële conflicten verzachten door ieders standpunt te erkennen en te zoeken naar gemeenschappelijke grond.
 • Een manager die diplomatiek is, kan kritische feedback geven op een manier die constructief en motiverend is, in plaats van demoraliserend.
 • Tijdens familiebijeenkomsten kan een diplomatiek familielid bemiddelen in gesprekken die verhit dreigen te raken, en helpen om de vrede te bewaren.
 • In internationale betrekkingen zijn diplomatieke vertegenwoordigers essentieel om relaties tussen landen te onderhouden en escalaties te voorkomen.

Kennisbank

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).

Het belangrijke verschil tussen EQ en IQ

Emotionele Intelligentie (EQ) en Intelligentie Quotiënt (IQ) zijn twee termen die vaak worden gebruikt om verschillende aspecten van menselijke intelligentie en bekwaamheid te beschrijven.

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!