Consequent

Definitie van Consequent

Consequentie verwijst naar het consistent zijn in acties, beslissingen en gedrag, ongeacht externe invloeden of veranderingen in omstandigheden. Een consequent persoon houdt vast aan principes, regels en beloftes, en vertoont een voorspelbaar en betrouwbaar patroon in zijn of haar handelen. Dit kan zowel in positieve zin worden gezien, zoals het consequent leveren van kwaliteitswerk, als in negatieve zin, zoals het consequent laat komen.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan consequent

 • Betrouwbaarheid
 • Discipline
 • Integriteit
 • Doorzettingsvermogen
 • Standvastigheid

Competenties gerelateerd aan consequent

 • Besluitvaardigheid
 • Zelfmanagement
 • Tijdmanagement
 • Prioritering
 • Regel- en beleidsnaleving

Praktijkvoorbeelden consequent

 • Een leraar die consequent is, handhaaft de klassenregels altijd op dezelfde manier, ongeacht de student of situatie.
 • In een professionele setting kan een consequente werknemer bekend staan om altijd op tijd te zijn en deadlines te halen, ongeacht de druk of workload.
 • Ouders die consequent zijn in hun opvoeding zorgen voor duidelijke regels en grenzen voor hun kinderen en blijven hier standvastig in, zelfs wanneer ze onder druk worden gezet.
 • Een atleet die consequent traint, zal niet overslaan, zelfs niet als hij of zij geen zin heeft of als de omstandigheden niet ideaal zijn.

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.