Ruimdenkendheid

Definitie ruimdenkendheid

Ruimdenkendheid verwijst naar de eigenschap om open te staan voor verschillende ideeën, perspectieven en standpunten, zonder deze meteen te beoordelen of af te wijzen. Een ruimdenkend persoon is in staat om buiten zijn of haar eigen kaders te denken en zich te verplaatsen in andere denkwijzen en culturen.

Prestatie-indicatoren voor ruimdenkendheid

 • Diversiteit en inclusie: Het actief ondersteunen van diversiteit in gedachten, culturen en achtergronden.
 • Nieuwe perspectieven: Het aanmoedigen van het delen van verschillende meningen en het verkennen van alternatieve opvattingen.
 • Leren van anderen: Het gebruik maken van interacties met anderen om nieuwe inzichten en kennis op te doen.
 • Adaptatie: Het kunnen aanpassen aan veranderingen en het omgaan met verschillende situaties.
 • Effectieve communicatie in diverse omgevingen: Het duidelijk en respectvol communiceren met mensen van verschillende achtergronden.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan ruimdenkendheid

 • Empathie
 • Flexibiliteit
 • Onbevooroordeeldheid
 • Kritisch denken
 • Tolerantie
 • Nieuwsgierigheid

Vaardigheden gerelateerd aan ruimdenkendheid

 • Actief luisteren naar verschillende perspectieven
 • Diversiteitsbewustzijn bevorderen
 • Leren van anderen met diverse achtergronden
 • Effectief communiceren met diverse groepen
 • Flexibiliteit in denken en handelen

Praktijkvoorbeelden ruimdenkendheid

 • Bereid om verschillende standpunten te horen en te overwegen.
 • Verplaatsen in de positie van anderen en begrijpen hoe zij denken en voelen.
 • Bereidheid om nieuwe denken te leren en zijn of haar kennis en opvattingen uit te breiden.
 • Tolerant ten opzichte van andere culturen en overtuigingen, en accepteert dat er verschillende manieren zijn om de wereld te zien en te benaderen.
 • Constructief feedback geven, waarbij positieve punten worden benadrukt.

Kennisbank

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).

Het belangrijke verschil tussen EQ en IQ

Emotionele Intelligentie (EQ) en Intelligentie Quotiënt (IQ) zijn twee termen die vaak worden gebruikt om verschillende aspecten van menselijke intelligentie en bekwaamheid te beschrijven.

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!