Organisatiesensitiviteit

Definitie van organisatiesensitiviteit

Organisatiesensitiviteit is het vermogen om de interne dynamiek, cultuur en relaties binnen een organisatie te begrijpen en te navigeren. Het omvat het herkennen van de impact van beslissingen en acties op de organisatie en haar leden.

Prestatie-indicatoren voor organisatiesensitiviteit

 • Cultuurinzicht: Het begrijpen van de normen, waarden en gewoonten van de organisatie.
 • Relatiebeheer: Het opbouwen en onderhouden van effectieve werkrelaties binnen de organisatie.
 • Invloedsanalyse: Het inschatten van de mogelijke effecten van beslissingen op verschillende afdelingen en functies.
 • Politiek bewustzijn: Het herkennen van machtsdynamiek en interne politiek binnen de organisatie.
 • Navigatie: Het succesvol omgaan met complexe organisatorische structuren en relaties.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan organisatiesensitiviteit

 • Empathisch
 • Strategisch
 • Observerend
 • Diplomatiek
 • Sociaal intelligent
 • Flexibel

Vaardigheden gerelateerd aan organisatiesensitiviteit

 • Relatiebeheer
 • Cultuurinzicht
 • Invloedsanalyse
 • Conflictbeheersing
 • Communicatievaardigheden
 • Politiek bewustzijn

Praktijkvoorbeelden organisatiesensitiviteit

 • Reageert op onuitgesproken behoefte van een klant, collega of van een andere dienst.
 • Begrijpt waarom een actie of een mededeling door anderen niet begrepen wordt en past zich aan.
 • Houdt bij het werk rekening met verschillen in bedrijfscultuur.
 • Schakelt een andere instantie of functie bij voor het oplossen van een probleem.
 • Begrijpt en gebruikt de informele kanalen van de organisatie.
 • Bekijkt het probleem vanuit het standpunt van de andere functie.
 • Houdt bij beslissingen rekening met neveneffecten voor collega’s of voor andere delen van de organisatie.
 • Neemt geen beslissingen zonder vooraf het effect daarvan op andere delen van de organisatie te hebben ingeschat.
 • Waarschuwt voor consequenties buiten het eigen functiegebied.
 • Is op de hoogte van gebeurtenissen in andere delen van de organisatie en houdt daar rekening mee.
 • Heeft zicht op de verhouding tussen eigen belangen en de belangen van anderen in de organisatie en houdt daar rekening mee in zijn beslissingen.
 • Zorgt voor goede communicatie over ontwikkelingen en beslissingen naar alle belanghebbenden, ook buiten de eigen dienst.
 • Begrijpt de werking van organisatie, ook wanneer die medewerkers schijnt te hinderen bij hun werk. Probeert dat soort hindernissen weg te nemen.

Kennisbank

De ideale klant zoeken

Het vinden van je ideale klant is als het vinden van een schat - het vergt geduld, strategie en een goed plan van aanpak. Of je nu een startende ondernemer bent of een gevestigd bedrijf runt, het kennen en begrijpen van je doelgroep is van cruciaal belang voor succes.

Competenties voorbeelden

Sta je op het punt om te solliciteren of ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Check competenties voorbeelden!

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).