Oordeelsvorming

Definitie van oordeelsvorming

Een definitie voor de competentie oordeelsvorming is gegevens en handelswijzen in het kader van relevante criteria tegen elkaar afwegen en zo tot onderbouwende beoordelingen komen.

Prestatie-indicatoren voor oordeelsvorming

 • Kan goed feiten van meningen onderscheiden.
 • Komt met praktische en haalbare oplossingen.
 • Maakt keuzes op basis van feiten.
 • Heeft een goed beeld van oorzaak en eventuele gevolgen.
 • Is in staat om voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan oordeelsvorming

 • Bemiddelaar.
 • Evenwichtig.
 • Kan goed analyseren.
 • Openhartig.
 • Onderscheidend.
 • Tactvol.

Vaardigheden gerelateerd aan oordeelsvorming

 • Analytisch vermogen.
 • Diplomatie.
 • Logisch denkvermogen.
 • Verbeeldingskracht.
 • Weetgierigheid.
 • Zakelijk inzicht.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?