Oordeelsvorming

Definitie van oordeelsvorming

Oordeelsvorming is het vermogen om logisch en kritisch te denken bij het verzamelen en analyseren van informatie om weloverwogen beslissingen te nemen. Het omvat het wegen van voor- en nadelen en anticiperen op mogelijke consequenties.

Prestatie-indicatoren voor oordeelsvorming

 • Analytisch denken: Het ontleden van informatie en het identificeren van relevante details.
 • Besluitvaardigheid: Het nemen van beslissingen gebaseerd op beschikbare gegevens en inzichten.
 • Risico-inschatting: Het beoordelen van mogelijke risico’s en voordelen van verschillende opties.
 • Kritisch denken: Het evalueren van informatie en aannames met een kritische blik.
 • Anticiperen: Het voorzien van mogelijke uitkomsten en gevolgen van beslissingen.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan oordeelsvorming

 • Bemiddelaar
 • Evenwichtig
 • Kan goed analyseren
 • Openhartig
 • Onderscheidend
 • Tactvol

Vaardigheden gerelateerd aan oordeelsvorming

 • Analytisch vermogen
 • Diplomatie
 • Logisch denkvermogen
 • Verbeeldingskracht
 • Weetgierigheid
 • Zakelijk inzicht

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.