Oordeelsvorming

Definitie van oordeelsvorming

Oordeelsvorming is het vermogen om logisch en kritisch te denken bij het verzamelen en analyseren van informatie om weloverwogen beslissingen te nemen. Het omvat het wegen van voor- en nadelen en anticiperen op mogelijke consequenties.

Prestatie-indicatoren voor oordeelsvorming

 • Analytisch denken: Het ontleden van informatie en het identificeren van relevante details.
 • Besluitvaardigheid: Het nemen van beslissingen gebaseerd op beschikbare gegevens en inzichten.
 • Risico-inschatting: Het beoordelen van mogelijke risico’s en voordelen van verschillende opties.
 • Kritisch denken: Het evalueren van informatie en aannames met een kritische blik.
 • Anticiperen: Het voorzien van mogelijke uitkomsten en gevolgen van beslissingen.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan oordeelsvorming

 • Bemiddelaar
 • Evenwichtig
 • Kan goed analyseren
 • Openhartig
 • Onderscheidend
 • Tactvol

Vaardigheden gerelateerd aan oordeelsvorming

 • Analytisch vermogen
 • Diplomatie
 • Logisch denkvermogen
 • Verbeeldingskracht
 • Weetgierigheid
 • Zakelijk inzicht

Kennisbank

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).

Het belangrijke verschil tussen EQ en IQ

Emotionele Intelligentie (EQ) en Intelligentie Quotiënt (IQ) zijn twee termen die vaak worden gebruikt om verschillende aspecten van menselijke intelligentie en bekwaamheid te beschrijven.

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!