Onderhandelen

Definitie van onderhandelen

Onderhandelen is het proces van het bereiken van overeenstemming tussen partijen met verschillende belangen. Het omvat het communiceren, compromissen sluiten en oplossingen vinden die voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

Prestatie-indicatoren voor onderhandelen

 • Communicatie: Het duidelijk en respectvol communiceren van standpunten en belangen.
 • Flexibiliteit: Het openstaan voor compromissen en alternatieve oplossingen.
 • Conflicthantering: Effectief omgaan met meningsverschillen en spanningen.
 • Win-win resultaten: Het bereiken van overeenkomsten die voor alle partijen voordelig zijn.
 • Relatie-opbouw: Het opbouwen en onderhouden van positieve relaties tijdens en na onderhandelingen.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan onderhandelen

 • Diplomatiek
 • Geduldig
 • Vindingrijk
 • Empathisch
 • Communicatief
 • Overtuigend

Vaardigheden gerelateerd aan onderhandelen

 • Communicatievaardigheden
 • Luistervaardigheden
 • Conflictbeheersing
 • Creatief denken
 • Probleemoplossing
 • Onderhandelingstechnieken

Praktijkvoorbeelden onderhandelen

 • Verkent vooraf realistische en haalbare resultaten.
 • Respect tonen.
 • Luisteren en begrijpen.
 • Omgaan met emoties.
 • Concentreren op behoefte in plaats van standpunten.
 • Afspraken nakomen.
 • Onderzoekt vooraf eigen de grenzen, de mogelijkheden en de bereidheid van de organisatie tot het doen van concessies.
 • Vraagt naar de doelstellingen van de overlegpartners.
 • Tast naar de argumenten van de wederpartij alvorens eigen standpunten te onderbouwen.
 • Herhaalt eigen doelstellingen regelmatig tijdens de onderhandelingen.
 • Benadrukt tijdens onderhandelingen eigen punten die aansluiten bij belangen en doelstellingen van de wederpartij.
 • Geeft argumenten waarom voorstellen van de wederpartij niet acceptabel zijn. Laat zien wat de negatieve effecten zijn van deze voorstellen.
 • Vermijdt aanvallen, wijst op de nadelen van het in stand houden van het geschil en op de voordelen van een gezamenlijke overeenkomst.
 • Gaat zorgvuldig na of partijen het eindresultaat goed begrijpen en daadwerkelijk accepteren.

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.