Omgevingsbewustzijn

Definitie van omgevingsbewustzijn

Een definitie van omgevingsbewustzijn is het laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of de organisatie.

Praktijkvoorbeelden omgevingsbewustzijn:

  • Heeft brede interesse, heeft van veel zaken kennis.
  • Stelt zich op de hoogte van politieke, sociale en wetenschappelijke ontwikkelingen. Past de kennis daarvan toe in de werksituatie.
  • Kent de actuele nieuwsonderwerpen die van belang zijn voor het functiegebied.
  • Weet wat de belangrijkste ontwikkelingen zullen worden in het functiegebied.
  • Heeft oog voor ontwikkelingen in verwante of ondersteunende werkgebieden.
  • Begrijpt aan wat voor politieke en maatschappelijke invloeden het functiegebied bloot staat.
  • Houdt zorgvuldig rekening met de nieuwswaarde en met de positieve en negatieve publiciteit die het effect kan zijn van interne gebeurtenissen en beslissingen.
  • Gaat vaardig om met formele en informele machtsverhoudingen en met belangentegenstellingen
  • Heeft oog voor cultuurverschillen en gaat daar goed mee om.

Kennisbank

Welke competenties heb je nodig als consultant?

In dit artikel lees je alles over competenties die je moet hebben als consultant. Ontdek ze hier.

Wat zijn de manieren om beter te worden met Microsoft?

Microsoft is veruit het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld.

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.