Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Definitie van mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is het vermogen om gedachten, ideeën en informatie effectief en duidelijk over te brengen via gesproken woorden. Het omvat het aanpassen van communicatiestijl aan het publiek en het behalen van de gewenste impact.

Prestatie-indicatoren voor mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

 • Duidelijkheid: Het helder en begrijpelijk presenteren van informatie.
 • Publieksaanpassing: Het aanpassen van de communicatiestijl aan het begripsniveau van het publiek.
 • Overredingskracht: Het overtuigend presenteren van argumenten en standpunten.
 • Interactie: Het effectief deelnemen aan gesprekken en discussies.
 • Presenteren: Het verzorgen van boeiende en overzichtelijke presentaties.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

 • Duidelijk
 • Empathisch
 • Boeiend
 • Overredend
 • Adaptable
 • Gearticuleerd

Vaardigheden gerelateerd aan mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

 • Effectieve presentatietechnieken
 • Actief luisteren
 • Publiek aanpassen
 • Argumentatievaardigheden
 • Vragen stellen
 • Vloeiend spreken

Praktijkvoorbeelden mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

 • Enthousiast overkomen
 • Duidelijk spreken
 • Relevante doelstellingen
 • Gebruik van visuele hulpmiddelen
 • Publiek erbij betrekken

Kennisbank

Alles over STEM-velden

STEM is een acroniem dat staat voor Science (Wetenschap), Technology (Technologie), Engineering (Techniek) en Mathematics (Wiskunde).

Het belangrijke verschil tussen EQ en IQ

Emotionele Intelligentie (EQ) en Intelligentie Quotiënt (IQ) zijn twee termen die vaak worden gebruikt om verschillende aspecten van menselijke intelligentie en bekwaamheid te beschrijven.

Welke vaardigheden heb je nodig als bedrijfsfotograaf?

Wil je weten welke vaardigheden een bedrijfsfotograaf moet beheersen? Lees dan snel verder en ontdek meer!