Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Definitie van mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is het vermogen om gedachten, ideeën en informatie effectief en duidelijk over te brengen via gesproken woorden. Het omvat het aanpassen van communicatiestijl aan het publiek en het behalen van de gewenste impact.

Prestatie-indicatoren voor mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

 • Duidelijkheid: Het helder en begrijpelijk presenteren van informatie.
 • Publieksaanpassing: Het aanpassen van de communicatiestijl aan het begripsniveau van het publiek.
 • Overredingskracht: Het overtuigend presenteren van argumenten en standpunten.
 • Interactie: Het effectief deelnemen aan gesprekken en discussies.
 • Presenteren: Het verzorgen van boeiende en overzichtelijke presentaties.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

 • Duidelijk
 • Empathisch
 • Boeiend
 • Overredend
 • Adaptable
 • Gearticuleerd

Vaardigheden gerelateerd aan mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

 • Effectieve presentatietechnieken
 • Actief luisteren
 • Publiek aanpassen
 • Argumentatievaardigheden
 • Vragen stellen
 • Vloeiend spreken

Praktijkvoorbeelden mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

 • Enthousiast overkomen
 • Duidelijk spreken
 • Relevante doelstellingen
 • Gebruik van visuele hulpmiddelen
 • Publiek erbij betrekken

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.