Intuïtie

Definitie van Intuïtie

Intuïtie verwijst naar het vermogen om inzicht of kennis te krijgen over een situatie, een beslissing of een probleem zonder bewust te redeneren of een duidelijke logische basis. Het is vaak gebaseerd op ervaring, onderbewuste waarnemingen en emotionele verbindingen.

Prestatie-indicatoren voor intuïtie

 • Snelheid van besluitvorming: De mate waarin iemand intuïtief snelle beslissingen kan nemen.
 • Gevoelsmatig inzicht: Het vermogen om intuïtief aan te voelen wat er speelt in complexe situaties.
 • Effectieve besluiten: Het vermogen om intuïtieve beslissingen te nemen die leiden tot positieve resultaten.
 • Vertrouwen in intuïtie: Het geloof en het vertrouwen in de eigen intuïtieve beoordelingen.
 • Innovatief denken: Het gebruiken van intuïtie om nieuwe en creatieve ideeën te genereren.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan intuïtie

 • Inzicht
 • Empathie
 • Gevoeligheid
 • Creativiteit
 • Zelfbewustzijn

Kernkwaliteiten gerelateerd aan intuïtie

 • Intuïtief
 • Snel besluitvaardig
 • Gevoelsmatig
 • Creatief
 • Zelfverzekerd

Praktijkvoorbeelden intuïtie

 • Een dokter die vertrouwt op zijn intuïtie kan een diagnose stellen op basis van subtiele symptomen die anderen misschien missen.
 • Een manager die intuïtief is, kan beslissingen nemen over de richting van het bedrijf, zelfs als er onvoldoende data is.
 • Een kunstenaar wiens werk wordt geleid door intuïtie, creëert unieke en expressieve stukken die resoneren met het publiek.
 • Een politieagent gebruikt zijn intuïtie om gevaarlijke situaties in te schatten en snel te handelen.

Kennisbank

Het 7S-Model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey is bekend als een krachtig hulpmiddel om organisatorische verandering te begrijpen en te stimuleren. Lees hier meer over het 7S-model van McKinsey.

Het ontwikkelen van vaardigheden: methoden en technieken

Het verwerven van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden is een fundamenteel aspect van menselijke ontwikkeling. Lees meer over methoden en technieken die daarbij helpen.

Het belang van vaardigheden in persoonlijke en professionele ontwikkeling

Vaardigheden verwijzen naar de bekwaamheid en capaciteiten die een individu bezit om bepaalde taken uit te voeren. Leer meer over het belang van persoonlijke en professionele ontwikkeling.