Expertise

Definitie van expertise

Met expertise wordt vaak de uitgebreide kennis en ervaring bedoeld die iemand bezit en die hem of haar in staat stelt om problemen te analyseren en te vereenvoudigen. Ook een organisatie kan over expertise beschikken. Een andere benaming voor het woord expertise is vakbekwaamheid of deskundigheid.

Prestatie-indicatoren voor expertise

 • Intelligent.
 • Nieuwsgierig.
 • Pragmatisch.
 • Toegewijd.
 • Ziet samenhang.

Kernkwaliteiten gerelateerd aan expertise

 • Begaafd.
 • Competent.
 • Gespecialiseerd.
 • Intellectueel.
 • Kernachtig.
 • Nadenkend.
 • Vakbekwaam.

Kennisbank

IMPA (International Project Management Association)

IPMA-certificering is een stelsel waarbinnen projectmanagers zich op vakgebieden.

Kernkwadranten

Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Vaak de positieve kenmerken van de persoon in kwestie.

Competentieprofiel Facility Manager

De competenties op deze pagina zijn voorbeelden voor het profiel van een Facility manager. Welke kernkwaliteiten horen hierbij?